Slide toggle

Welcome to Zass

Zass is a powerfull WordPress / Woocommerce theme with a modern, pixel perfect design suitable for handmade artisans, craft businesses and portfolio websites.

This is a custom, collapsible widget area. Use it like any other sidebar and easily place any number of widgets here.

Have a Question?

Monday - Friday: 09:00 - 18:30 409 Mladost District, Sofia Bulgaria +359 2 123 456 +359 2 654 321 shop@zass.con

Algemene Voorwaarden

Atelier ‘Met Verve’
Ommelseweg 44a
5721 WV Asten

E-mailadres: info@ateliermetverve.nl
KvK nummer: 17094877
BTW indificatienummer: NL 815587703B01

ARTIKEL 1 – Betaling
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten, vermeld staan. Betaling geschiedt voor Nederland altijd geheel vooraf middels iDeal betaling of via bankoverschrijving op rekeningnummer  NL57 RABO 0138369917 t.n.v. Atelier Met Verve.

ARTIKEL 2 – Verzendkosten en bezorgen.
Atelier Met Verve brengt een bijdrage van de verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland bedraagt brievenbus € 3,50 (incl.BTW) en € 5,85 pakketverzending tot 30 kg. De artikelen worden hierdoor altijd voorzien van een track en trace code, door PostNL.

Voor meubels en pakketten zwaarder dan 30 kg maken wij gebruik van een  bezorgservice. Wij werken samen met het transportbedrijf van Eijk. De klant kan zelf bepalen op welke dag de bestelling geleverd wordt. Nadat de bestelling is afgerond, nemen wij contact op met de klant over de verdere afhandeling. De klant dient pas na goede ontvangst te tekenen voor akkoord. Hierna vervalt de garantie.
Er worden extra kosten berekend voor het leveren op de waddeneilanden en in het buitenland. Hierover meer weten, neem contact met ons op via info@ateliermetverve.nl

ARTIKEL 3 – Voorraad
De voorraad van de webshop houden wij handmatig bij. Dit proberen we zo goed mogelijk up-to-date te houden. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Atelier Met Verve zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.

ARTIKEL 4 – Bestelling en levertijd
Na het plaatsen van uw bestelling krijgt u automatisch bericht van ons.

Atelier Met Verve streeft ernaar om de bestelling binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Atelier Met Verve echter niet verplicht.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Atelier Met Verve zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

ARTIKEL 5 – Retourneren
Zie voor retourneren de uitgebreide retourpagina.

ARTIKEL 6 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Atelier Met Verve.

ARTIKEL 7 – Garantie en klachten
Atelier Met Verve staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Atelier Met verve, omschrijving van het product zijn naar waarheid en foto’s zo duidelijk mogelijk gepresenteerd. Echter kan kleur altijd afwijken op de foto. Hiervoor zijn we niet verantwoordelijk. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Is de bestelling niet naar tevredenheid dan mag de klant gebruik maken van onze retourservice.

Voor klachten over een artikel kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact opgenomen worden op 0493 670331 of een mail gestuurd worden naar info@ateliermetverve.nl. Dit kan tot 3 weken na de aankoop van het product.

Teneinde de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, dient u de aanwijzingen strikt op te volgen.

8.2 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 8 – Overmacht
Atelier Met Verve is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij  Atelier Met Verve en transportstagnatie bij PostNL en bezorgservice.

ARTIKEL 9 – Privacy
Atelier Met Verve geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door, zonder toestemming van de klant.

Atelier Met Verve gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

ARTIKEL 10 – Copyright
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang de klant deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.  De klant mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Met Verve is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Atelier Met Verve.

ARTIKEL 11 – Toepasselijke voorwaarden
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Atelier Met Verve te mogen claimen of te veronderstellen.

Atelier Met Verve streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op www.ateliermetverve.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Atelier Met Verve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

show